Arkiv scanning

Dagens "papirløse samfunn" blir stadig fyllt opp med mer papir som tar verdifull plass. Utfordringen er at dokumentene inneholder viktig informasjon som vi må ta vare på. Vi lagrer det, det blir dyrt, og lite tilgjengelig. Arkiv som scannes inn blir langt mer tilgjengelig og frigjør plass til mer lønnsomme formål.


Kontinuerlig scanning

Noen kunder ønsker kontinuerlig scanning hvor vi får oversendt dokumenter daglig, ukentlig eller månedlig. Dette gjør at det digitale arkivet hele tiden holdes ajour.


Tidsstyrt scanning

Tidsstyrt scanning er løsningen for kunder som trenger å frigjøre arkivplass, men ikke ønsker å ta kostnaden for scanning med en gang. Vi tar vare på dokumentene hos oss og blir enige om en plan for innscanning som passer dine krav til budsjett og tidsrammer. Dette kan for eksempel være å dele opp arkivet i 12 deler for scannet over et år.


Manuell scanning

Vi skanner de fleste dokumentene manuelt for å sikre høyest mulig kvalitet og for å beskytte hvert dokument.

Kun i fåtall av jobbene bruker vi auto-mater. For ved bruk av auto-mater kan dokumentene bli uklare eller skape problemer hvis dokumentene er av forskjellige kvalitet/ tykkelse/ størrelse, er stiftet, krøllete eller har «esel-ører».